Primljeni kandidati iz osetljivih društvenih grupa 2021/2022

Novost br 3

Primljeni kandidati iz osetljivih društvenih grupa 2021/2022

Prema Konkursu za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaji ishranu učenika za školsku 2020/2021. godinu za svaku osetljivu društvenu grupu fomira se posebna rang lista na osnovu bodova iz konačne rang liste. Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno rangirani.

U slučaju da se ne popune sva mesta kadidatima iz društveno-osetljivih grupa, slobodna mesta se popunjavaju učenicima sa privremene rang liste.

Kandidati  iz  osetljivih  društvenih  grupa koji su primljeni u Dom za školsku 2021/2022. godinu

Učenici

Kategorija 1 
Bošnjak Nemanja (32,30)

Kategorija 3 
Perić Aleksandar (30,52)
Bekirovski Leonardo (33,69)

Kategorija 5
Kondić Danijel (28.37)

Učenice

Kategorija 1 
Ivanov Biljana (33,69)
Milojković Anabela (32,51)

Kategorija 2
Petrović Maja (32,72)

Kategorija 3 
Zlatar Senora (32,85)

Kategorija 4
Goršeski Anđela (29,70)

Lista kandidata sa konačne rang liste koji se primaju u Dom nakon završene raspodele  za učenike iz  društveno osetljivih grupa za školsku 2021/2022. godinu

Popov Aleksandar (32,98)
Mirča Mihaela (32,83)
Todorović Aleksa (32,51)
Stamenković Aleksa (31,95)
Velevski Marko (31,70)
Branjesku Lazar (31,50)
Uljmasnki Teodora (31,30)

Lista kandidata koji nisu primljeni u Dom nakon sprovedenog konkursa za školsku 2021/2022. godinu

Maksimović Daria (31,04)
Branjesku Milica (29,20)

Kompletan Izveštaj komisije za bodovanje i rangiranje kanditata možete preuzeti ovde.