Запослени

Запослени

Посвећени ђацима

Упознајте наш тим

Дом ученика је одлично уигран тим професионалаца чије је знање и искуство у служби васпитања и образовања, али и здравог и радосног одрастања ученика. Бринемо се о њиховом здрављу, безбедности и целокупном квалитету живота и трудимо се да им олакшамо одвојеност од породица. Ту смо да их саслушамо, посаветујемо и усмеримо, или једноставно – будемо ту за њих.

Ивана Обрадовић Дујић
Директорка

Дарко Секулић
Педагог

Бранкица Деђански
Васпитач

Александар Динић
Васпитач

Јелена Симић Радмановац
Васпитач

Мирослав Милојевић
Васпитач

Петар Вишацки
Васпитач

Снежана Косановић
Васпитач

Драгана Назарчић
Књижничар

Служба администрације

Служба исхране

Служба одржавања

Служба обезбеђења

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому ученика средњих школа Вршац

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

31

Број извршилаца са нижом стручном спремом

5

Број извршилаца са средњом стручном спремом

14

Број извршилаца са вишом стручном спремом

2

Број извршилаца са високом стручном спремом

10

Укупан број запослених на одређено и неодређено време

32

Укупан број запослених на одређено време

4

Број извршилаца са нижом стручном спремом

1

Број извршилаца са средњом стручном спремом

2

Број извршилаца са вишом стручном спремом

0

Број извршилаца са високом стручном спремом

1

Укупан број запослених на неодређено време

28

Број извршилаца са нижом стручном спремом

4

Број извршилаца са средњом стручном спремом

12

Број извршилаца са вишом стручном спремом

2

Број извршилаца са високом стручном спремом

10

Број радно ангажованих лица ван радног односа

0

Број запослених лица на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

2

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години

0

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

0

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години

0