Усељење примљених ученика у Дом

Новост бр 3

Усељење примљених ученика у Дом

Усељење ученика обавиће се у уторак, 31. августа 2021. године, у периоду од 15:00 до 20:00 часова. Усељење ће бити организовано у 3 групе, према редоследу са ранг листе по следећој сатници:

  1. група: 15:00 – 16:30, усељавају се ученици од броја 1 до броја 50 са ранг-листе
  2. група: 16:30 18:00-, усељавају се ученици од броја 50 до броја 100 са ранг листе
  3. група: 18:00 – 20:00, усељавају се ученици од броја 100 до 139 са ранг листе, примљени кандидати са ранг листе за осетљиве друштвене групе и примљени кандидати по редоследу са коначне ранг листе након завршене расподеле за ученике из друштвено-осетљивих група

Ученици се усељавају у пратњи једног родитеља/законског заступника уз обавезно ношење заштитних маски. Родитељи који нису у могућности да буду присутни на усељењу, обавезни су да одреде законског заступника за своје дете и приложе доказ о томе.

Приликом усељења донети:

  1. Лекарско уверење да је ученик способан за самосталан боравак у установи колективног смештаја (не сме бити старије од 15 дана);
  2. Извод из матичне књиге рођених (може и неоверена фотокопија);
  3. Лични топломер (без живиног стуба), заштитне маске и оверену здравствену књижицу;
  4. Своје личне ствари.

 Уколико је ученик оболео од ковида 19, или је регистрован као ризичан контакт, или су се појавили симптоми болести пре усељења, не долази у Дом и родитељ обавештава васпитну службу на телефон 013/838-011.

Приликом пријема и усељења, ученици и родитељи дужни су да се придржавају превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења болести ковид 19.

Приликом усељења родитељ/законски заступник потписује Уговор о пружању домских услуга са Домом.

  Ученици које се не уселе у року од три радна дана, сматраће се да су одустали од права на смештај у Дому.

 Домска кухиња почиње са радом од 1. септембра 2021. године почев од доручка.