KOVID 19

КОВИД 19

Корона вирус

Заштитимо и себе и друге

Наш основни приоритет је здравље ученика. Стога смо спровели све потребне мере превентиве и заштите како би омогућили неометани почетак рада Дома и безбедан живот у њему од почетка школске године у септембру.

Пријава за вакцинацију запослених у Дому

Сви запослени у Дому ученика који то желе могу исказати интересовање за вакцинацију на порталу еУправа.

Процедуру поступања у ситуацијама када постоји основана сумња да ученик/студент или запослени у Дому ученика средњих школа у Вршцу има КОВИД19 можете преузети овде.

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију:

 1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини и установама ученичког и студентског стандарда (даље у тексту)
 2. Респираторна хигијена (даље у тексту)

Посебне мере спречавања и сузбијања COVID-19:

1. Вакцинација као специфична мера превенције COVID-19 се препоручује свим особама
старијим од 12 година у складу са Стручно-методолошким упутством за ванредну препоручену имунизацију против covid-19 у Републици Србији.

2. Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих. Изузетно лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, изолују се и лече у кућним условима у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања. Оболела лица са примарном или секундарном имунодефицијенцијом се изолују у трајању од 14 дана, а стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.

3. У случају појаве потврђених случајева COVID-19 у школама, ученичким и студентским
домовима, управа установе је у обавези да обавести епидемиолога територијално надлежног института/завода за јавно здравље или друге надлежне установе (Завод за здравствену заштиту студената) који прописује мере сузбијања инфекције.

С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика који могу довести до погоршања епидемиолошке ситуације, препоруке ће се стално преиспитивати и по потреби мењати у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

ПРИМЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ И УСТАНОВАМА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама и установама ученичког и студентског стандарда су неопходни за добро здравље, добро учење и одржавање активности ученика, наставног и ненаставног особља и превенцију и контролу заразних болести укључујући и COVID-19.

Санитарно-хигијенски услови подразумевају приступ и доступност:

 • води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
 • довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених потрошним материјалом за све и увек када постоји потреба;
 • довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном за све и увек када постоји потреба.

У школској средини и другим установама потребно је редовно спроводити следеће санитарно-хигијенске мере:

1. Редовно прање руку

Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног прања руку и о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције, демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу. Едуковати их да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама. Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика.

Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке водом и сапуном.

Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу итд), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су руке видно запрљане, након повратка из школе и увек када постоји потреба.

Где? На свим улазима у школу, на излазу из сале за физичко, на улазу у ученички/студентски ресторан или у ученички/студентски дом поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити их уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице). Функционални уређаји за прање руку су једино они уређаји са исправним славинама и чесмама, водом и сапуном.

2. Редовно чишћење школске средине, ученичких и студентских домова

Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа и других установа, наставно и ненаставно особље о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију).

Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом. Редовно чишћење се врши коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе…) и свежих раствора средстава којима се чисти. Употреба средстава на бази хлора се не препоручује. Поступак дезинфекције одређеног простора или установе подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства. Дезинфекцију обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана потреба.

Дезинфекција коју може да обави особље установе се односи само на дезинфекцију заједничких предмета и површина који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир), и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести до низа негативних ефеката по здравље ученика, наставног и ненаставног особља као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне болести плућа и др. Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и неопходно контактно време). Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

Када? Обавити чишћење пре почетка рада и свакодневно, минимум два пута дневно. Дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују вршити неколико пута дневно.

Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи већи број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои), прибор (школски шестар, лењир) и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање (спортски реквизити), у кухињама и трпезаријама.

3. Редовна набавка основног потрошног материјала

Обезбедити довољне количине средстава за чишћење и дезинфекцију и успоставити процедуре за редовну набавку средстава за чишћење и дезинфекцију.

Како? Заједничким радом установе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз, на пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). За дугорочно обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, размотрити навођење трошкова под посебном буџетском линијом у буџету установе.

Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према обиму потрошње.

Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и производи за чишћење (крпе, џогери).

4. Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитацијом и хигијеном

Како? Препоручује се састављање плана редовне провере функционалности са јасно одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно одржавање, чишћење и поправке, као и редовно праћење спровођења плана.

Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање, санитацију и хигијену. Више пута у току дана, у зависности од броја особа присутних у школи, проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити га по потреби.

Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине, лавабои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, исправност водокотлића и WC шоља). Не заборавите на адекватну припрему водоводних инсталација након дужег некоришћења (распусти, празници, викенди) како би одржали исправност испоручене воде преко система јавног водоснабдевања, односно индивидуалног извора.

Како?

1. Спровести испирање водоводне мреже у објекту на следећи начин: отворити све славине и тушеве и пустити да вода истиче све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура).
2. Спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати воду у бојлерима на температуру од 70 до 80 °С и након четири сата испуштати воду преко славина и тушева у минималом трајању од пет минута.
3. У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50 °С.
4. У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20 °С.
5. Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење свих додатака (мрежица, розета и сл), као и редовна замена дотрајалих елемената.
6. Потребно је једном годишње очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби и чешће.

5. Редовно проветравање свих просторија

Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног проветравања просторија у циљу спречавање ширења инфекције. Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика.

Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током трајања наставе.

6. Редовно уклањање отпада

Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Употребљене маске за једнократну употребу (не односи се на платнене маске) одложити у кесу, кесу завезати и бацити у канту за смеће. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање комуналним отпадом, уз прописане мере заштите.

Када? Свакога дана и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и безбедно их празнити. Отпад одлагати у складу са процедуром за управљање отпадом, уз прописане мере заштите.

Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током активности и боравка у школи, односно другој установи.

РЕСПИРАТОРНА ХИГИЈЕНА

Да би се спречило преношење свих респираторних инфекција, укључујући COVID-19, следеће мере контроле инфекције се препоручују свим особама са знацима и симптомима респираторне инфекције за задржавање респираторног секрета:

 • Покрити уста и нос марамицом при кашљању или кијању или у недостатку марамица кашљати или кијати у рукав у превоју лакта;
 • У најближу посуду за отпад одложити марамицу након употребе;
 • Обавити хигијену руку (прање руку сапуном и водом, дезинфекција руку средствима на бази алкохола) након контакта са респираторним излучевинама и контаминираним предметима/материјалима.

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, као и кретање епидемије у другим Европским земљама, а у вези са појавом и трансмисијом делта и омикрон варијанте вируса SARS-CoV-2, обухватa вакцинацијом, очекиване ефекте новог таласа на капацитете здравственог система и друшто у целини, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ дао је предлоге измена Прилога 7 и Прилога 16 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији. Преузмите Прилог 7 и Прилог 16.

Основни принципи за спречавање ширења COVID-19 у домовима за смештај ученика

Ученици и особље дома, родитељи и други посетиоци који имају било који од следећих симптома (кашаљ, повишена телесна температура, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив) не треба да долазе у дом.

Ученицима старости 12 година и више, као и запосленима у домовима, посебно ученицима и запосленима који су у већем ризику од тешког облика COVID-19 инфекције, као и особама које су у блиском контакту са овим посебно осетљивим категоријама, препоручује се вакцинација против COVID-19.

У дому је неопходно одржавање физичке дистанце за ученике, особље дома, родитеље и друге посетиоце од најмање 1 метaр, а пожељно 2 метра.

Све активности треба спроводити на такав начин да се  окупљања ученика као и особља и организују тако да је могуће одржавање физичке дистанце од најмање једног, а пожељно два метра уз редовно проветравање и одржавање хигијене простора у коме се активности одвијају.

Потребно је да се обезбеде и спроводе услови за:

 • редовну набавку основног потрошног материјала за спровођење хигијенско-санитарних поступака;
 • редовно прање руку водом и сапуном и/или дезинфекцију руку дезифицијенсима на бази 70% алкохола;
 • редовно чишћење средине (површине: простора, предмета и опреме);
 • редовну проверу функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитацијом и хигијеном и њихово редовно одржавање;
 • редовно проветравање свих просторија где бораве ученици, наставно и ненаставно  особље;
 • редовно уклањање отпада на безбедан начин, уз коришћење опреме за личну заштиту.

1.   Поступање са ученицима и особљем дома који имају било који од следећих симптома или знакова сумње на COVID-19 (кашаљ, повишена телесна температура, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив).

 • Уколико се симптоми COVID-19 појаве пре доласка у дом  (односи се на ученике пре усељења или повратка у дом накох распуста или других одсустава или особља које долази на рад од куће)

Не одлазити у дом и истовремено обавестити надлежну особу у дому. Јавити се у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Пратити препоруке лекара из COVID-19 амбуланте.

 • Уколико се симптоми COVID-19 појаве током боравка у дому

Особље дома: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља.

Ученици: васпитач води ученика у ковид амбуланту надлежног дома здравља. До постављања дијагнозе болести ученика изоловати од других особа у дому и обавестити родитеља/старатеља који треба да током наредних 24 часа преузме дете. О ученику, до доласка родитеља/старатеља, потребно је да брине једна особа користећи маску током боравка са дететом, а просторију након одласка ученика очистити и дезинфиковати.

2.   Мере смањења ризика уноса SARS-CoV-2 вируса

 • Ученици приликом усељења или повратка у дом након распуста или других одсустава и особље дома не треба да долазе у долазе у дом уколико имају  било који од следећих симптома или знакова који могу указати на болест COVID-19: кашаљ, повишена телесна температура, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив.
 • Ученици и особље дома не треба да долазе у дом уколико су идентификовани као блиски контакти особе оболеле од COVID-19 у породици или домаћинству, већ треба да остану у карантину у кућним условима у трајању од 10 дана.
 • Ученици и особље дома који су се јавили лекару у матичном дому здравља због појаве симптома или знакова који могу указивати на COVID-19 не треба да долазе у дом док чекају резултат тестирања, односно док не добију негативан резултат тестирања на COVID-19.

3.   Одржавање физичке дистанце

 • Едуковати ученике и особље дома о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције. Поставити видна обавештења/постере о значају одржавања физичке дистанце.
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у дому од најмање 1 метра, а пожељно је и 2 метра. Потребно је одржавање растојања током свих активности.
 • Посебно водити рачуна о одржавању физичке дистанце у просторијама за заједничку упутребу. Не стварати гужве. Обавезно носити заштитну маску.
 • Не одржавати  прославе и друга окупљања у дому.

4.   Ношење маски

Ученици и особље дома све време боравка у дому ван својих смештајних јединица треба да носе маске.

Ученици:

 • Маску ученик треба да носи при уласку у дом, па све до доласка у своју собу.
 • Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван собе.
 • Током боравка у дому може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али маска треба да се користи на исправан начин – тако да покрива нос, уста и браду. Не сме се користити маска која је запрљана или овлажена.
 • Није дозвољено мењање маски међу ученицима.

Члан 1

Правилником o npoцeдурама y вези npемене превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења,,COVID 19″ ( даље „правилник) јасно се дефинишу обавезе, одговорности и понашање запослених, ученика и студената у Дому ученика средњих школа Вршац.

Члан 2

Све одредбе Правилника о кућном реду у Дому ученика средњих школа Вршац и Правилника о кућном реду за студенте у Дому ученика средњих школа Вршац, као и одредбе осталих интерних аката које су у супротности са овим Правилником, не примењују се док је Правилник на снази.

Члан 3

Процедуре се примењују у Дому ученика средњих школа Вршац почев од 01.09.2020. године па све док траје опасност од ширења заразне болести ,,COVID 19″ и све док је проглашена епидемија у РС.

Процедуре ће бити мењане и допуњаване, сходно стручним упутствима које Министарство просвете, науке и технолошког развоја буде доносило, услед промена актуелне епидемиолошке ситуације.

Процедуре су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4

Овај правилник ће се објавити на сајту и на огласној табли Дома ученика средњих школа Вршац

 • Приликом уласка у Дом сваки ученик пролази кроз дезобаријеру и дезинфекцију руке. Домар/радник обезбеђења без оружја врши безконтактно мерење температуре ученицима и обавештава дежурног васпитача уколико ученик има повишену температуру;
 • Ученици су обавезни да свако јутро личним топломером самостално мере температуру (нису дозвоњени топломери са живом) и уколико имају повишену температуру и/или друге симптоме који указују на симптоме вируса COVID-19, обавезни су да одмах о томе обавесте дежурног васпитача;
 • У току вечерње прозивке дежурни васпитачи врше бесконтактно мерење температуре ученицима;
 • По доласку из школе ученик директно иде у своју собу, пере руке и долази у трпезарију на оброке.
 • Ученици треба да носе маске у објекту, а обавезно током кретања  кроз заједничке просторије и током  стајања на линији у трпезарији, поштујући  дистанцу од најмање 1,5 метар; маске за ученике су у обавези да обезбеде родитељи;
 • Приликом уласка у трпезарију сваки ученик пролази кроз дезобаријеру, на означеном месту врши дезинфекцију руку (прањем руку) а о чему васпитач води рачуна;
 • Улаз у трпезарију обављаће се искључиво из спорт сале/пријемни хол, излаз из исте према дворишту дома;
 • На линији у трпезарији неће бити самопослуживања, већ кувари сипају храну и додају прибор за јело;
 • На столовима у трпезарији нема столњака, ученици седе тако да поштују прописану дистанцу. Када заврше оброк, дежурна спремачица врши дезинфекцију стола, након чега је поново могуће сести за исти. Забрањено међусобно дељење хране и прибора за јело;
 • Током трајања оброка ученику се препоручује што краће задржавање у трпезарији;
 • У трпезарији може у исто време бити максимално 27 особа;
 • По препоруци Министарства здравља везано за максималан број особа у просторији (једна особа на 4 метра квадратна), у заједничким просторијама на видном месту истакнута су обавештења о броју ученика који могу истовремено боравити у тој просторији уз поштовање и осталих мера превенције и заштите;
 • Коришћење заједничких купатила мора бити коришћено тако да истовремено само две особе смеју боравити у истом; Ученици су обавезни да након коришћења купатила оставе исто уредно;
 • Ученици су обавезни да воде личну хигијену, често перу руке, а простор који користе у сваком моменту оставе чистим и уредним;
 • Уколико се установи повишена температура код ученика дежурни васпитач односно домар/радник обезбеђења без оружја обавештава директора и надлежног лекара који даје препоруке о даљем поступању. Истовремено се обавештавају и родитељи ученика. Уколико родитељи ученика живе у близини дома, ученик се смешта у собу за изолацију до доласка родитеља који су у обавези да одведу ученика код лекара;
 • Уколико је ученику одређена мера самоизолације због болести, ризичног контакта или сумње на болест, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља или другог законског заступника. Родитељи су у обавези да дођу у установу хитно, а најкасније у року од 24 часа;
 • Уколико је по процени надлежног лекара, неопходно хитно поступање, а родитељ или други законски заступник није у могућности дође у установу, позива се хитна помоћ или се на други начин омогућава пружање услуге здравствене заштите;
 • Уколико постоји сумња да више ученика има „COVID 19“ или се утврди присуство болести код неког од ученика неодложно се обавештава надлежни епидемиолог и друге службе ради предузимања потребних мера;
 • Нису дозвољене посете у собама ученика, окупљање у ходницима, на степеништу и другим заједничким просторијама више од дозвољеног максималног броја и без коришћења заштитних маски;
 • Све остале активности у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.

Сви запослени у Дому ученика средњих школа у Вршцу обавезни су да:

 • Пре уласка у просторије Дома ученика средњих школа у Вршцу обаве бесконтактно мерење температуре код домар/радника обезбеђења без оружја;
 • Пре уласка у Дом изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
 • Дезинфикују опрему за рад коју користе (радни сто, телефон, тастатура и сл.) у току рада; држање отворених прозора у канцеларијама код год је то могуће; проветравање канцеларија што чешће;
 • Наменски и правилно користе заштитне маске тако да иста прекрије нос, уста и браду, у затвореном простору, као и приликом контаката са ученицима/студентима;
 • Додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке водом најмање 20 секунди; држе минимално растојање од 1,5 метра у односу на друга лица, а посебно у затвореном простору;
 • Обавезно обавесте непосредног руководица уколико посумњају на симптоме „COVID 19“ код себе, ученика/студената, код других запослених или чланова своје породице; непосредни руководилац удаљава и упућује на преглед код надлежног лекара;
 • Пре напуштања радног места, радно место и средства за рад оставе у стању да не угоржавају друге запослене;
 • Сви запослени дужни да поштују све наредбе и друге прописе у вези мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 који су на снази у РС.
 • Све остале активности  у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.
 • Приликом уласка у установу запослени је дужан да изврши дезинфекцију руку и обуће и бесконтактно мерење температуре;
 • У гардероби се кувари пресвлаче. Запослени је дужан да личну одећу држи одвојено од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела. Радна одећа и обућа запослених мора да буде чиста и уредна;
 • Приликом уласка у кухињски блок запослени врше дезинфекцију руку и морају имати заштитне маске и рукавице;
 • Пре, као и након дистрибуције оброка, извршити дезинфекцију радних површина, самоуслужне линије, кухињске опреме и комплетног ситног инвентара;
 • Оброци се дистрибуирају на следећи начин: смену организовати на начин да је један запослени на линији и има задатак да даје изабрани оброк ученику заједно са прибором за јело;
 • Ученицима је забрањено самостално узимање хране;
 • У трпезарији су забрањени заједнички со, бибер, шећер као и намирнице које се иначе заједно користе попут кечапа, сенфа, мајонеза итд.
 • Вечеру организовати чешће као ланч пакет како би се смањила учесталост боравка ученика у трпезарији;
 • После поделе доручка хигијену трпезарије спроводе кувари;
 • Контролисати поступак прања посуђа-обавезно машинско прање у машини за судове на температури већој од 60 степени;
 • Кухињски отпад односе портири/радници обезбеђења без оружја;
 • Дезинфекцију квака и санитарног чворa у кухиском блоку вршити што чешће;
 • Поштовање дистанце између запослених, 1,5 метар;
 • Запослени у кухињи примењују начела добре хигијенске праксе у складу са HACCP стандардом;
 • При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача а посебно водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у конкат са храном;
 • Све остале активности  у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.
 • Домар/радник обезбеђења без оружја је обавезан при доласку на посао да
  • дезинфикује обућу, руке као и да безконтактним топломером себи измери температуру;
  • затим приступа дезинфекцији свог радног места које је у обавези да дезинфикује свакодневно при доласку на посао као и након завршетка смене;
 • Домар/радник обезбеђења без оружја ником не дозвољавa улазак у објекат без заштитне маске;
 • Приликом уласка ученика, студената, запослених и трећих лица у Дом ученика средњих школа у Вршцу, домар/радник обезбеђења без оружја дужан је да контролише да ли се врши дезинфекција обуће путем дезобаријере и дезинфенкција руку (алкохол мин. 70%);
 • Домар/радник обезбеђења без оружја врши мерење телесне температуре ученицима, студентима, запосленима и трећим лицима бесконтактним топломером;
 • Домар/радник обезбеђења без оружја је обавезан да пријави дежурној спремачици уколико примети да је нестало дезинфекционих средстава;
 • Ако ученик/студент има повишену температуру домар/радник обезбеђења без оружја обавештава дежурног васпитача или васпитача који је у приправности/ запосленог задуженог за студентска питања, који даље поступа по процедури;
 • У случају да се задеси запослени или треће лице са повишеном температуром или симптомима налик прехлади или грипу, односно особа има симптоме који указују на „COVID 19“ запослени је дужан да им не дозволи улаз у објекат. О томе обавештава непосредног руководиоца и директора;
 • Све остале активности  у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.
 • Приликом уласка у установу спремачице/техничар за одржавање одеће су дужне да изврше дезинфекцију руку и обуће и бесконтактно мерење температуре;
 • Спремачице су обавезне да током свог рада носе маске и рукавице;
 • Радни дан почети проветравањем, отварањем врата и прозора где год је могуће, (санитарни чворови, ходници, заједничке просторије, зборница, библиотека…);
 • Кваке, гелендере, рукохвате, прекидаче, ручке на прозорима, столице, заједничке просторије, радне површине, санитарни чворови, подови и опрема се морају мин. 2 пут, а по потреби и више,  у току смене чистити и дезинфиковати уз употребу дезинфекционих средстава( у складу са упутством произвођача, водити рачуна о рационалном коришћењу)  и о томе водити евиденцију (уписивати се на листама),
 • У санитарним чворовима водити рачуна да увек има течног сапуна у дозерима,средстава за дезинфекцију руку у боцама са распршивачем, убруса, тоалет папира и кеса за одлагање отпада;
 • Спремачице воде рачуна да у свим заједничким просторијама буде довољно дезинфекционих средстава;
 • Спремачице воде рачуна да су дезобаријере увек чисте и напуњене дезинфекционим средством;
 • Спремачица која је по утврђеном распореду у трепезарији приликом поделе оброка има обавезу да пре почетка, у току и после оброка дезинфикује трпезаријске столове;
 • На столовима у трепезарији нема столњака, а када ученик/студент заврши са оброком дежурна спремачица врши дезинфекцију, након чега је поново могуће сести за исти;
 • Чишћење и дезинфекцију трепезарије после завршене вечере врше спремачице из поподневне смене;
 • Техничар одржавања одеће води евиденцију о издатој постељини коју је обавезно прати једном недељно;
 • Све остале активности  у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.

Васпитачи у Дому ученика средњих школа у Вршцу обавезни су да:

 • Пре уласка у просторије Дома ученика средњих школа у Вршацу изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;обаве бесконтактно мерење температуре код домара/радника обезбеђења без оружја;
 • Дезинфикују опрему за рад коју користе (радни сто, телефон, тастатура и сл.) и то раде констатно у току рада;
 • Наменски и правилно користе заштитне маске тако да иста прекрије нос, уста и браду, у затвореном простору, као и приликом контаката са ученицима и осталим запосленима у Дому;
 • Сваки васпитач је дужан да свако јутро добије инфомрацију о висини температуре сваког ученика;
 • Води рачуна о поштовању превентивних мера код ученика; ношење маски где треба и на начин на који је то правилно; поштовање дистанце; води рачуна да нема задржавања по ходницима; скупљање деце по собама, ходницима,степеништу;
 • Маске нису обавезне једино када је омогућена дистанца између деце, у дворишту Дома и у трепезарији док се обавља оброк;
 • Васпитач води рачуна да се поштује максималан број ученика у заједничким просторијама;
 • Васпитач константно указује ученику на појачану хигијену, често прање руку;
 • У току оброка, вапитач је обавезан да борави у трепезарији и да води рачуна о дезинфекцији руку свакога ко уђе у трепезарију; васпитач је обавезан да се на линији поштује дистанца између ученика, као и правило седења поштујући дистанцу од мин.1,5 метар; васпитач такође води рачуна о томе да се ученик не задржава превише у трепезарији како би и остали могли да се послуже;
 • Максималан број особа у трепезарији у исто време је 27.
 • План рада установе у Програм васпитног рада потребно је испланирати у складу са епидемиолошком ситуацијом; Основни циљ у школској 2020/21 години је пружање подршке ученицима у процесу школовања и чување њиховог здравља и безбедности;
 • Васпитач је обавезан да одржава секције на начин на који неугрожава учеснике исте; 15 учесника секције истовремено максимум; поштовање физичке дистанце, ношење маски;
 • Васпитач је обавезан да свако вече на прозивци безконтактно измери температуру ученицима и евидентира затечено стање у књигу дежурстава;
 • Обавезно обавесте непосредног руководица уколико посумњају на симптоме „COVID 19“ код себе, ученика, код других запослених или чланова своје породице;
 • Уколико се установи повишена температура код ученика дежурни васпитач односно домар/радник обезбеђења без оружја обавештава директора и надлежног лекара који даје препоруке о даљем поступању. Истовремено се обавештавају и родитељи ученика. Уколико родитељи ученика живе у близини дома, ученик се смешта у собу за изолацију до доласка родитеља који су у обавези да одведу ученика код лекара;
 • Уколико је ученику одређена мера самоизолације због болести, ризичног контакта или сумње на болест смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља или другог законског заступника. Родитељи су у обавези да дођу у установу хитно, а најкасније у року од 24 часа;
 • Уколико је по процени надлежног лекара, неопходно хитно поступање, а родитељ или други законски заступник није у могућности дође у установу, позива се хитна помоћ или се на други начин омогућава пружање услуге здравствене заштите;
 • Уколико постоји сумња да више ученика има „COVID 19“ или се утврди присуство болести код неког од ученика/студента неодложно се обавештава надлежни епидемиолог и друге службе ради предузимања потребних мера;
 • Све остале активности  у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.
 • Приликом уласка у Дом сваки студент пролази кроз дезобаријеру и врши дезинфекцију руку. Домар/радник обезбеђења без оружја, безконтактно мери температуру студентима и обавештава запосленог задуженог за студентска питања уколико студент има повишену температуру.
 • Ношење маске је обавезно, тако да маска прекрива уста, нос и браду и то приликом кретања кроз ходник или боравка у заједничким просторијама које се деле са више особа и током стајања у трпезарији. Дозвољено је одложити маску у простору где је између особа обезбеђена физичка дистанца, већа од 1,5 м.
 • Студенти су дужни да сами обезбеде маске.
 • Обавезно је одржавање прописане  удаљености од најмање 1,5  метра у свим правцима приликом боравка и спавања.
 • Чекање за храну у мензи мора бити у реду са размаком међу студентима од 1,5 метра, а студенти док чекају у реду на линији морају носити маске. Маска се скида само током јела.
 • Свако ко улази у трепезарију врши дезинфекцију руку (прањем руку) и обавезно пролази кроз дезобаријеру.
 • Улаз у трепезарију обављаће се искључиво из спорт сале Дома, излаз из исте према дворишту.
 • На линији у трепезарији нема самопослуживања, већ кувари сипају храну и додају прибор за јело. Студенти за столовима седе на међусобној удаљености од најмање метар и по. Нема столњака на столовима, а када студент напусти сто, дежурна спремачица врши дезинфекцију, након чега је могуће поново сести за исти.
 • Након завршеног оброка, одлаже се прибор и напушта трпезарија, без непотребног задржавања.
 • У трепезарији може у исто време бити максимално 27 особа.
 • По препоруци Министарства здравља везано за максималан број особа у просторији (једна особа на 4 метра квадратна), у заједничким просторијама на видном месту биће истакнута обавештења о броју особа који могу истовремено боравити у тој просторији уз поштовање и осталих мера превенција;
 • Коришћење заједничких купатила мора бити коришћено тако да истовремено само две особе смеју боравити у истом; Студенти су обавезни да након коришћења купатила оставе исто уредно;

 

 • Неопходно је да студенти свакодневно прате своје здравствено стање и уколико се појаве симптоми респираторне инфекције, и у случају сумње на  COVID 19, да се јаве на неке од следећих бројева:
  • Центар за респираторне инфекције 013/809 000
  • ОБ ВРШАЦ ул. Абрашевићева бб, Вршац, 062/ 80-31-620
  • Хитна помоћ 013/839 538
  • СОС телефон за психолошку помоћ грађанима 063 162 1918
  • Завод за јавно здравље Панчевo – надлежни епидемиолог – контакт телефон 062 886 9721

или оду до COVID АМБУЛАНТЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВРШАЦ, ул. Абрашевићева бб, Вршац.

 • Такође, уколико се појаве симптоми респираторне инфекције, и у случају сумње на COVID 19, дужни су да обавесте запослену задужену за студентска питања, Слађану Ђурђев на број: 060/7075246, која  одмах обавештава директора.
 • Код домара/радника обезбеђења без оружја се налази безконтактни ТОПЛОМЕР којим у свако време студент можете измерити своју телесну температуру.
 • Забрањене су посете, преноћишта и славља у собама.
 • Потребно је да студенти кад год могу држе отворене прозоре и проветравају просторије у којима бораве.
 • Потребно је да дозволе спремачицама да уђу у собе како би извршили потребно дезинфиковање подова, зидова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина и других површина које користи већи број лица.
 • Постељину мењати и прати најмање једном недељно.
 • Одржавати појачану личну и хигијену свог животног и радног простора, а нарочито водити рачуна о чишћењу и дезинфекцију радних столова, тастатура, телефона, оловака и сл.
 • Треба избегавати блиске контакте, посебно са оосбома које имају симптоме прехладе и грипа, смањити друштвене активности и избегавати одлазак на јавна места без адекватне вентилације.
 • Све остале активности  у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ регулисане су Посебним планом примене мера ради спречавања COVID – 19, који је саставни део Акта о процени ризика, а донет на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (Сл. Гласник бр. 94/2020 упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених Министарства Просвете, науке и технолошког развоја и процедурама.

Стално пратимо и ригорозно спроводимо одлуке и препоруке Владе, кризног штаба и надлежних министарстава.
Мере које уводимо у Дому од почетка школске 2021/2022. године подразумевају и следеће:

 • Обавезно ношење заштитних маски
 • Побољшани режими чишћења и стерилизације
 • Мониторинг здравственог стања ученика
 • Одржавање физичке дистанце
 • Зонирање и једносмерни системи кретања
 • Свакодневно праћење информација и препорука надлежних

Детаљне мере можете сазнати из Правилника и Процедура у вези примене превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“ у Дому ученика средњих школа у Вршцу, као и из Упутства.