Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначне ранг листе за пријем у Дом

У првом уписном року примљено је 139 кандидата.
Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе.

Koначна ранг листа примљених кандидата за школску 2021/2022. годину

Koначна ранг листа кандидата који нису примљени за школску 2021/2022. годину