Примљени кандидати из осетљивих друштвених група 2021/2022

Новост бр 3

Примљени кандидати из осетљивих друштвених група 2021/2022

Према Конкурсу за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештаји исхрану ученика за школску 2020/2021. годину за сваку осетљиву друштвену групу фомира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне ранг листе. Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално рангирани.

У случају да се не попуне сва места кадидатима из друштвено-осетљивих група, слободна места се попуњавају ученицима са привремене ранг листе.

Кандидати  из  осетљивих  друштвених  група који су примљени у Дом за школску 2021/2022. годину

Ученици

Категорија 1 
Бошњак Немања (32,30)

Категорија 3 
Перић Александар (30,52)
Бекировски Леонардо (33,69)

Категорија 5
Кондић Данијел (28.37)

Ученице

Категорија 1 
Иванов Биљана (33,69)
Милојковић Анабела (32,51)

Категорија 2
Петровић Маја (32,72)

Категорија 3 
Златар Сенора (32,85)

Категорија 4
Горшески Анђела (29,70)

Листа кандидата са коначне ранг листе који се примају у Дом након завршене расподеле  за ученике из  друштвено осетљивих група за школску 2021/2022. годину

Попов Александар (32,98)
Мирча Михаела (32,83)
Тодоровић Алекса (32,51)
Стаменковић Алекса (31,95)
Велевски Марко (31,70)
Брањеску Лазар (31,50)
Уљмаснки Теодора (31,30)

Листа кандидата који нису примљени у Дом након спроведеног конкурса за школску 2021/2022. годину

Максимовић Дариа (31,04)
Брањеску Милица (29,20)

Комплетан Извештај комисије за бодовање и рангирање кандитата можете преузети овде.