Важно обавештење o правилима понашања у Дому

Новост бр 3

Важно обавештење o правилима понашања у Дому

Према Стручном упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у РС у школској 2020/2021. години и допуни поменутог Стручног упутства добијеног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавамо кориснике Дома да су донети нови акти:

Према добијеном Стручном упутству Дом ученика средњих школа Вршац не може имати истовремено више од 50% капацитета попуњено. Ученици се упућују да онлајн наставу, када год је то могуће, обављају од куће.

Упутство о заштити и мерама превенције од вируса Ковид-19 доступно је на страници о Корона вирусу на веб-сајту Дома.

За све недоумице можете се обратити васпитној служби.