Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначне ранг листе за пријем у Дом

У првом уписном року примљено је 132 кандидата (42 мушких и 90 женских). Осим њих, примљено је и 15 кандидата (5 мушких и 7 женских, односно 10% места у оквиру смештајних капацитета дома) из осетљивих друштвених група. Преостала 3 наменски опредељена места која нису попуњена, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе. Списак ових кандидата можете погледати овде.

Усељење у Дом je 31. августа (понедељак), од 15:00 до 21:00 часова по сатници усељења која је истакнута на Фејсбук и веб-страни Дома, и која ће бити истакнута на установи. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или оверена фотокопија), и код себе морају имати дигитални топломер, здравствену књижицу и маске током боравка у Дому (које сами обезбеђују).