Preliminarne rang liste za prijem u Dom II

Preliminarne rang liste za prijem u Dom II

Preliminarne rang liste 2, primljenih i učenika koji nisu primljeni u Dom u školskoj 2022/2023. godini, nakon isteka perioda za žalbe od osam dana od objavljivanja preliminarnih rang lista 1.

Preliminarna rang lista primljenih kandidata za školsku 2022/2023. godinu

Preliminarna-rang-lista-primljenih-kandidata-2022-2023-2

Preliminarna rang lista kandidata koje nisu primljeni za školsku 2022/2023. godinu