Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом II

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом II

Прелиминарне ранг листе 2, примљених и ученика који нису примљени у Дом у школској 2022/2023. години, након истека периода за жалбе од осам дана од објављивања прелиминарних ранг листа 1.

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2022/2023. годину

Preliminarna-rang-lista-primljenih-kandidata-2022-2023-2

Прелиминарна ранг листа кандидата које нису примљени за школску 2022/2023. годину