Кандидати из осетљивих друштвених група

Новост бр 2

Кандидати из осетљивих друштвених група

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај y првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 24. до 27. августа 2021. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

  • Из материјално угрожене породице: решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија)
  • Ученици беа родитељског старања: потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
  • Из једнородитељских породица: извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика
  • Из ромске националне мањине: потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
  • Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ: потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица
  • Избеглице и расељена лица: потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта)
  • Повратници по спораазуму о реадмисији и депортовани ученици: потврда МУП-а
  • Близанци чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај: извод из матичне књиге рођених
  • Ученици који се школују за дефицитарно занимање: уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група бипе пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.