Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом

У првом уписном року примљено је 139 кандидата.
Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе.

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2021/2022 годину

Preliminarna rang lista primljenih kandidata 2021-2022

Прелиминарна ранг листа кандидата које нису примљени за школску 2021/2022 годину