Propisi

Propisi

Za efikasnije funkcionisanje

Pregled propisa u oblasti učeničkog i studentskog standarda

Ova stranica uputiće vas u sva zakonska akta kojima je regulisan život u Domu. Ovde ćete saznati sve što vas interesuje o pravnom aspektu, ili gde možete detaljnije da se informišete.

DOPUNA – Pravilnik o kućnom redu u Domu učenika srednjih škola Vršac
za učenike.

DOPUNA – Pravilnik o kućnom redu u Domu učenika srednjih škola Vršac
za studente.

Pravilnik o pravima, obavezama i disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika u Domu učenika srednjih škola u Vršcu
(Preuzmite dokument)

Pravilnik o kućnom redu u Domu učenika srednjih škola Vršac – za učenike
(Preuzmite dokument)

Pravilnik o kućnom redu u Domu učenika srednjih škola Vršac – za studente
(Preuzmite dokument)

Uputstvo o postupanju u slučaju sumnje ili saznanja o prisustvu i korišćenju droga u obrazovno vaspitnim ustanovama
(Preuzmite dokument)

Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10 i 55/13)

(Preuzmite dokument)

1) Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“, broj 21/15);

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 107/12)

Mreža ustanova
1) Odluka o mreži ustanova učeničkog standarda u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 i 106/05);

2) Odluka o mreži ustanova studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 i 90/11);

Smeštaj i ishrana
3) Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“ br. 36/10 i 55/12);

Krediti i stipendije
4) Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS“, br. 46/10, 47/11, 56/12 i 75/13);

5) Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente („Službeni glasnik RS“, br. 75/13);

Odmor i oporavak
6) Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Službeni glasnik RS“, broj 63/11);

Evidencija
6) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/11, izmena 27. 09.2013.);

Prostor i oprema (normativi)
7) Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/11);

Standardi ishrane
8) Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/11);

Kategorizacija objekata
9) Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/12);

Dodela dotacija studentskim udruženjima
10) Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12);

Cena usluga
11) Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 7/95);
NAPOMENA – ne može se primeniti u potpunosti i donosi se rešenje o finansiranju

Inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor
14) Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 34/12);

16) Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika („Službeni glasnik RS“, broj 70/11) – samo za prosvetnog savetnika –

17) Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 90/13);

18) Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS““, broj 30/10).