Примљени кандидати из осетљивих друштвених група

Новост бр 3

Примљени кандидати из осетљивих друштвених група

Према Конкурсу за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештаји исхрану ученика за школску 2020/2021. годину за сваку осетљиву друштвену групу формирана је посебна ранг листа на основу бодова из коначне ранг листе.

Места која нису попуњена кадидатима из друштвено-осетљивих група, попуњена су ученицима са привремене ранг листе.

Кандидати  из  осетљивих  друштвених  група који су примљени у дом за школску 2020/2021. годину

Ученици

Категорија 1 
Андреа Болић (33,70)          
Лукетић Иван (33,69)

Категорија 2 
Перић Александар (36,81)  

Категорија 3 
Шајин Деивед Бобан (34,60)           

Категорија 4
Кондић Петар (37,39)

Ученице

Категорија 1 
Дмитровић Јасмина (37,00)
Иванов Биљана (36,56)       
Горшески Анђела (34,52)

Категорија 2
Лазаревић Жељка (37,75)   
Златар Сенора (36,95)

Категорија 3 
Јон Божица (28,45)  

Категорија 4
Ускоковић Милица (39,00)

Кандидати  из  осетљивих  друштвених  група који нису примљени у дом за школску 2020/2021. годину

Ученици

Категорија 1 
Мрвош Себастијан (32,58)
Штефан Адриан (24,32)

Листа кандидата са привремене ранг листе који се примају у дом након завршене расподеле  за ученике из  друштвено осетљивих група за школску 2020/2021. годину

Ученице

Лалић Кристина         39,01              
Шушић Јелена           39,00  
Микић Анастасија      38,81

Комплетан Извештај комисије за бодовање и рангирање кандитата можете преузети овде.