Primljeni kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Novost br 3

Primljeni kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Prema Konkursu za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaji ishranu učenika za školsku 2020/2021. godinu za svaku osetljivu društvenu grupu formirana je posebna rang lista na osnovu bodova iz konačne rang liste.

Mesta koja nisu popunjena kadidatima iz društveno-osetljivih grupa, popunjena su učenicima sa privremene rang liste.

Kandidati  iz  osetljivih  društvenih  grupa koji su primljeni u dom za školsku 2020/2021. godinu

Učenici

Kategorija 1 
Andrea Bolić (33,70)          
Luketić Ivan (33,69)

Kategorija 2 
Perić Aleksandar (36,81)  

Kategorija 3 
Šajin Deived Boban (34,60)           

Kategorija 4
Kondić Petar (37,39)

Učenice

Kategorija 1 
Dmitrović Jasmina (37,00)
Ivanov Biljana (36,56)       
Goršeski Anđela (34,52)

Kategorija 2
Lazarević Željka (37,75)   
Zlatar Senora (36,95)

Kategorija 3 
Jon Božica (28,45)  

Kategorija 4
Uskoković Milica (39,00)

Kandidati  iz  osetljivih  društvenih  grupa koji nisu primljeni u dom za školsku 2020/2021. godinu

Učenici

Kategorija 1 
Mrvoš Sebastijan (32,58)
Štefan Adrian (24,32)

Lista kandidata sa privremene rang liste koji se primaju u dom nakon završene raspodele  za učenike iz  društveno osetljivih grupa za školsku 2020/2021. godinu

Učenice

Lalić Kristina         39,01              
Šušić Jelena           39,00  
Mikić Anastasija      38,81

Kompletan Izveštaj komisije za bodovanje i rangiranje kanditata možete preuzeti ovde.