Preliminarne rang liste za prijem u Dom

Preliminarne rang liste za prijem u Dom

U prvom upisnom roku primljeno je 132 kandidata (42 muških i 90 ženskih). Preostalih 15 mesta (5 muških i 10 ženskih, odnosno 10% mesta u okviru smeštajnih kapaciteta doma) se opredeljuju za smeštaj i ishranu učenika iz osetljivih društvenih grupa. Ukoliko se ova namenski opredeljena mesta ne popune, biće popunjena kandidatima po redosledu sa konačne rang liste.

Useljenje u dom je 31. avgusta (ponedeljak), od 15:00 do 20:00 časova. Učenici se useljavaju uz obavezno prisustvo roditelja ili staratelja, i prilažu lekarsko uverenje (ne starije od 15 dana) sa napomenom da su sposobni za samostalan boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja, kao i izvod iz Matične knjige rođenih (ili overenu fotokopiju).

Preliminarna rang lista primljenih kandidatkinja za školsku 2020/2021 godinu

Preliminarna rang lista kandidatkinja koje nisu primljene za školsku 2020/2021 godinu

Preliminarna rang lista primljenih kandidata za školsku 2020/2021 godinu

Preliminarna rang lista kandidata koji nisu primljeni
za školsku 2020/2021 godinu