Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом

У првом уписном року примљено је 132 кандидата (42 мушких и 90 женских). Преосталих 15 места (5 мушких и 10 женских, односно 10% места у оквиру смештајних капацитета дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе.

Усељење у дом је 31. августа (понедељак), од 15:00 до 20:00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, као и извод из Матичне књиге рођених (или оверену фотокопију).

Прелиминарна ранг листа примљених кандидаткиња за школску 2020/2021 годину

Прелиминарна ранг листа кандидаткиња које нису примљене за школску 2020/2021 годину

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2020/2021 годину

Прелиминарна ранг листа кандидата који нису примљени
за школску 2020/2021 годину