Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначне ранг листе за пријем у Дом

Коначна ранг листа примљених кандидата у првој расподели, заједно са ученицима који обављају професионалну праксу, за школску 2023/24 годину.

УЧЕНИЦИ ПРИМЉЕНИ У ДОМ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ:

Миуца Снежанашколски успех – 36,95, приходи – 5, награде у Дому – 2)– 43,95
Бошњак Немања(школски успех – 35,48 , приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 40,48
Салак Ксенија(школски успех – 32,89, приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 37,89
Штрбац Михаило(школски успех – 28,83 , приходи – 4 , награде у Дому – 2)– 34,83

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.