Прелиминарна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Прелиминарна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за преостала слободна места за школску 2023/24. годину.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.