Уплата за децембар 2022.

Новост бр 3

Уплата за децембар 2022.

Цена учешћа ученика за децембар 2022. године износи 7.548,00 din.

Модел и позив на број су исти за све ученике.

У сврху уплате осим наведеног месеца за који се врши уплата, обавезно уписати шифру ученика. То је шестоцифрени број који почиње цифрама 90… и до сада се уносио као позив на број.

Преузмите пример попуњене уплатнице.