Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом I 2023/2024.

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом I 2023/2024.

У првом уписном року примљенo је 140 кандидата. Преостала четири кандидата који обављају професионалну праксу, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, биће рангирани у другој расподели, у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

С обзиром да предвиђени капацитети Дома нису попуњени у првој расподели, пријава кандидата за преостала слободна места је у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 28. августа 2023. године.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2023/2024. годину

Preliminarna rang lista primljenih kandidata 2023 2024