Поново ради Дом

Новост бр 3

Поново ради Дом

На основу Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја (од 13.4.2021. године, бр: 601-00-00027/15/2021-15) о почетку извођења непосредног образовно – васпитног рада у основним и средњим школама, Дом ученика средњих школа Вршац обавештава ученике да ће почети са радом у недељу, 18. 04. 2021. године, од 16 часова.

  • Током радне недеље у установи могу боравити искључиво ученици који прате наставу у школи.
  • У Дому не може бити више од половине укупног броја ученика.
  • Приликом усељeња и боравка у установи ученици су дужни да се придржавају свих превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“.