Почетак рада дома у другом полугодишту

Новост бр 3

Почетак рада дома у другом полугодишту

Дом  почиње са радом  у недељу, 17. јануара 2021. године.  Усељење ђака обавиће се у периоду од 16 до 20 часова.  У Дому током радне недеље могу боравити искључиво ученици који прате наставу у школи. У Дому не може бити више од половине укупног броја ученика. Приликом усељења и боравка у установи  ученици су дужни да се придржавају свих превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења ,,COVID 19″ у Дому ученика средњих школа у Вршцу.

Успешан наставак школске године жели вам колектив Дома ученика средњих школа из Вршца.