Обавештење у вези уплате трошкова

Новост бр 3

Обавештење у вези уплате трошкова

Молимо родитеље/законске заступнике ученика да услед промене жиро рачуна Дома и очекивања нових инструкција од стране надлежног министарства у вези са уплатом за трошкове смешаја и исхране ученика, НЕ ВРШЕ УПЛАТУ за децембар 2022. године до добијања званичног обавештења.

Све обавезе настале до краја децембра (за новембар месец) се уплаћују по досадашњем моделу.