Дом ученика је допринео да одрастем у бољу особу

Научио сам како да се осамосталим, како да се изборим за себе и своје циљеве, да помогнем другима и стекнем пријатеље за цео живот.