Коначна листа студената старијих година

Новост бр 3

Изашла је коначна листа студената старијих година примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2021/2022 години. Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената старијих година

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената старијих година примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2022/2023. години.

Листу можете преузети овде.

Коначна листа студената прве године

Новост бр 3

Изашла је коначна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2022/2023 години. Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената прве године

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2022/2023 години. Листу можете преузети овде.

Примљени кандидати из осетљивих друштвених група 2022/2023

Новост бр 3

Кандидати из друштвено-осетљивих група који су примљени у Дом и листа кандидата са коначне ранг-листе који се примају у Дом након завршене расподеле за ученике из друштвено-oсетљивих група, као и листa кандидата који нису примљени.

 

Кандидати  из  осетљивих  друштвених  група који су примљени у Дом за школску 2022/2023. годину

Ученици

Категорија 1 
Супек Дени (31,67)
Молдован Александар (29,91)

Категорија 2
Штрбац Михаило (27,87)

Категорија 3
Бекировски Леонардо (28.02)
Перић Александар (28,00)

Ученице

Категорија 1 
Стошић Анастасија (30,83)

 

Листа кандидата са коначне ранг листе који се примају у Дом након завршене расподеле  за ученике из  друштвено осетљивих група за школску 2022/2023. годину

Пандуров Милош (33,83)
Преда Сандра (33,80)
Златар Сенора (33,80)
Станисављев Слободан (33,34)
Мелих Сања (33,26)
Мега Вања (33,25)
Стајић Стефан (32,99)
Чуровић Јована (32,65)
Котуљач Данијел (32,12)
Лекић Бојана (31,85)

Листа кандидата који нису примљени у Дом након спроведеног конкурса за школску 2022/2023. годину

Илић Дарко (31,44)
Михајловић Јања (29,49)
Велевски Марко (28,47)
Зомборац Александра (25,51)

Комплетан Извештај комисије за бодовање и рангирање кандитата можете преузети овде.

Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначне ранг-листе примљених и ученика који нису примљени у Дом у школској 2022/2023. години, након рангирања два преостала кандидата у другој расподели.

У првом уписном року примљено је 144 кандидата, укључујући и два кандидата који обављају професионалну праксу, који су рангирани у другој расподели.

Преосталих 16 места (10% у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг-листе.

Усељење у Дом је 31. авryста (среда), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или оверену фотокопију).

Koначна ранг листа примљених кандидата за школску 2022/2023. годину

Koначна ранг листа кандидата који нису примљени за школску 2022/2023. годину

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 25. до 29. августа 2022. године, у термину од 8 до 13 часова.) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,
 • ученици који се школују за дефицитарно занимање – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом II

Прелиминарне ранг листе 2, примљених и ученика који нису примљени у Дом у школској 2022/2023. години, након истека периода за жалбе од осам дана од објављивања прелиминарних ранг листа 1.

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2022/2023. годину

Preliminarna-rang-lista-primljenih-kandidata-2022-2023-2

Прелиминарна ранг листа кандидата које нису примљени за школску 2022/2023. годину

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом I

У првом уписном року примљено је 142 кандидата.

Преосталих 16 места (10% у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе.

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2022/2023. годину

Preliminarna rang lista primljenih kandidata 2022-2023

Прелиминарна ранг листа кандидата које нису примљени за школску 2022/2023. годину

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 25. до 29. августа 2022. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,
 • ученици који се школују за дефицитарно занимање – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

Конкурс за пријем студената у Дом

Новост бр 3

Пријем студената у Дом ученика за школску 2022/2023. годину

Број расположивих места у Дому за студенте је 50.

Право на смештај у Дому ученика средњих школа у Вршцу имају:

 • Студенти високошколских установа чији  је oснивач РС, аутономна покрајна или јединица локолане самоуправе.

 • Студенти који су уписани ПРВИ ПУТ у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена.

 • Студенти чије се школовање финансира из буџета РС и

 • Студенти који имају држављанство РС и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријаву на конкурс за студенте:

 • I године је од 01.09.2022. до 15.09.2022. године,
 • Oсталих година студија од 16.09.2022. до  01.11.2022.

Пријаве се подносе у дому ученика средњих школа, улица Стевана Немање бр. 9, сваког радног дана у периоду од 08:00 до 13:00 часова.
Контакт телефон за више информација: 013 830-466.

Потребна документација

 1. За студенте прве године студија:
  • пријава на конкурс (Добија се у Дому или се преузима на сајту Дома ученика)
  • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I , II , III, IV разреду средње школе (оригинали или оверене фотокопије)
 2. За студенте осталих година и студенте с продуженом годином:
  • пријава на конкурс,
  • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи  следеће податке:
   • Просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета РС и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године).

Студенти свих година такође прилажу:

 • Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
 • Потребно је да кандидат ради провере података, личну карту и индекс, покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене и пријаве поднете од неовлашћеног лица неће се разматрати. Студент приликом усељења доставља лекарско уверење о општем здравсственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати из осетљивих друштвених група (Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја), наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.

Конкурс за пријем у Дом

Новост бр 3

Пријем ученика у установу за смештај и исхрану за школску 2022/2023. годину

 1. Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа у Вршцу, који имају држављанство Републике Србије или држава у региону, чије пребивалиште није у Вршцу и који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години.
 2. Број расположивих места у Дому је 160. У првом уписном року биће попуњено 144 места. Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе. Број примљених кандидата према полу зависи од смештајних могућности установе.
 3. Ученици који имају обавезу обављања професионалне праксе (а која улази у укупан просек оцене), и због тога нису у могућности да доставе оригинал сведочанства, обавезни су да се пријаве у првој расподели, док ће сведочанства доставити од 20. до 24. августа 2022. године, када ће бити и рангирани.
 4. Рокови за подношење пријаве са потребном документацијом:
  • за прву расподелу: од 12. до 22. јула 2022. године од 08:00 до 13:00 часова

  • за другу расподелу (преостала слободна места): од 25. до 29. августа 2022. године

  • за осетљиве друштвене групе, кандидате који нису добили смештај у првој расподели: од 25. до 29. августа 2022. године од 08:00 до 13:00 часова.

 5. Сви кандидати дужни су да уз пријаву на Конкурс, која се добија у Дому ученика, поднесу и следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
  • јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписали I разред средње школе);
  • сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе;
  • уверење о приходима по члану породице (прибавља се у општини пребивалишта родитеља или старатеља, пребивалиште не сме бити мењано шест месеци пре објављивања конкурса) за период 01. јануар – 31. март текуће године;
  • диплому и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика (у организацији Министарства просвете и која се налазе у календару такмичења) у претходно завршеном разреду;
  • једна фотографија (формат за личну карту);
  • потврда о владању у установи (за ученике II, III и IV разреда) – добија се установи.

Приликом подношења конкурсне документације, обавезно је присуство родитеља/законског заступника, у циљу потписивања сагласности за обраду података о личности.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

Више информација о Конкурсу можете погледати на сајту Министарства.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

Преузмите документ са текстом конкурса.

Преузмите пријаву на конкурс.

Преузмите сагласност за обраду личних података.