Уплата за новембар и децембар 2023.

Новост бр 3

Цена учешћа ученика за новембар 2023. године износи 8.990,00 дин.

Цена учешћа ученика за децембар 2023. године износи 7.342,00 дин. (плаћање од 25.12.2023. године)

Преузмите пример попуњене уплатнице.

Коначна листа студената старијих година

Новост бр 3

Изашла је коначна листа студената старијих година примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/2024. години.

Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената старијих година

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената старијих година примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде.

Коначна ранг листа студената прве године 2023/24

Новост бр 3

Изашла је коначна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената прве године

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/24. години. Листу можете преузети овде.

Коначна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Kоначнa ранг листa примљених кандидата за преостала слободна места у Дому, након истека периода за жалбе.

Прелиминарна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за преостала слободна места за школску 2023/24. годину.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.

Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначна ранг листа примљених кандидата у првој расподели, заједно са ученицима који обављају професионалну праксу, за школску 2023/24 годину.

УЧЕНИЦИ ПРИМЉЕНИ У ДОМ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ:

Миуца Снежанашколски успех – 36,95, приходи – 5, награде у Дому – 2)– 43,95
Бошњак Немања(школски успех – 35,48 , приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 40,48
Салак Ксенија(школски успех – 32,89, приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 37,89
Штрбац Михаило(школски успех – 28,83 , приходи – 4 , награде у Дому – 2)– 34,83

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.